دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها:

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
تربیت بدنی امام علی (ع)
دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه اراک
دانشگاه اردکان
دانشگاه الزهراء
دانشگاه ایلام 
دانشگاه بزرگمهر قائنات
دانشگاه بناب
دانشگاه بوعلی سینا
دانشگاه بیرجند
دانشگاه بیرجند- دانشکده فنی و مهندسی فردوس
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
دانشگاه تبریز 
دانشگاه تربت حیدریه
دانشگاه تهران- دانشكده فنی فومن
دانشگاه تهران- دانشكده كشاورزي
دانشگاه تهران دانشکده فنی کاسپین
دانشگاه جهرم
دانشگاه جیرفت
دانشگاه حکیم سبزواری
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
دانشگاه خوارزمي
دانشگاه دامغان
دانشگاه دولتی بجنورد
دانشگاه دولتی فسا
دانشگاه دولتی محلات
دانشگاه رازی
دانشگاه زابل
دانشگاه زنجان
دانشگاه سمنان
دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی
دانشگاه شهید بهشتی – پردیس فنی شهید عباسپور- دانشكده مكانيك
دانشگاه شهید بهشتی – دانشكده برق
دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی شهید عباسپور دانشکده برق
دانشگاه شيراز
دانشگاه صنعتي اصفهان
دانشگاه صنعتي بيرجند
دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي- دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتي شريف
دانشگاه صنعتي كرمانشاه
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه صنعتی امیرکبیر- دانشکده معدن
دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی-دانشکده هوافضا
دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی -دانشکده مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دانشگاه صنعتی سیرجان
دانشگاه صنعتی شیراز
دانشگاه صنعتی قم
دانشگاه صنعتی مالک اشتر 
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دانشگاه صنعتی همدان
دانشگاه صنعنی خاتم الانبیا بهبهان
دانشگاه علامه طباطبائی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشگاه علم وفناوری مازندران
دانشگاه علوم اقتصادی
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه قم 
دانشگاه کاشان 
دانشگاه کردستان 
دانشگاه کوثر بجنورد 
دانشگاه گرمسار
دانشگاه گلستان
دانشگاه گیلان
دانشگاه لرستان 
دانشگاه مازندران
دانشگاه ملایر
دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین قوچان
دانشگاه هرمزگان
دانشگاه ولایت
دانشگاه یاسوج
دانشگاه یزد
مجتمع آموزش عالی اسفراین
مجتمع آموزش عالی بم
مجتمع آموزش عالی زرند
مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام
مجتمع آموزش عالی گناباد
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق آذربایجان
مرکز آموزش عالی الشتر (دانشگاه الشتر)
مرکز آموزش عالی شهرضا
مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا