مطالب توسط مدیر سایت

فرم ها و دستورالعملهای کارآموزی

 مراحل  توضیح فرم (کلیک کنید) ۱ درخواست کارآموزی در سامانه گلستان  مشاهده راهنما ۲ پس از شروع کارآموزی فرم های رو به رو مهر و امضاء گردد فرم۲ (گزارش هفتگی)فرم۳ (گزارش ماهیانه) فرم۴ (گزارش سرپرست کارآموزی در صنعت) ۳ تهیه ی گزارش پس از پایان کار آموزی دستورالعمل گزارش کارآموزی ۴ مراجعه به اساتید کارآموزی […]

ثبت نام کارآموزی

گروه کارآموزی گروه كارآموزي براي آشنايي فارغ‌التحصيلان كارشناسي با دستگاههاي مرتبط به رشته تحصيلي آنها كه هم ماهيت آموزش و هم ماهيت ارتباط با صنعت دارند برنامه ريزي و فعاليت مي‌كند.   وظایف اعلام نيازهاي دانشگاه به صنايع و سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي جذب سهميه‌هاي كارآموزي از صنايع و اعلام آنها به دانشكده‌ها راهنمايي […]

وظایف و اختیارات

معرفی مرکز ارتباط با صنعت دانشگاه شهرضا توسعه پایدار کشور نیازمند ارتباطات مستحکم بین دانشگاه به عنوان مرکز اندیشه و تولید علم و فناوری، با ارگانهای دولتی و صنایع به عنوان مصرف کنندگان علم و فناوری است. از سوی دیگر تغییرات شتابنده محیط های علمی و فن آوری و بازارهای جهانی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان […]